You’re a WINNER!!!

It’s not yet over, you can move forward even you have failed. Because at the end of the day, you’re still a winner….

  • Have you ever been in a situation that you are out of your luck? 
  • Yong tipong pakiramdam mo na ikaw na ang pinakamalas na tao sa mundo?
  • Yong hindi mo alam kung ano ang gagawin sa buhay mo?
  • Yong iniisip mo na wala na talagang mangyayaring maganda sa buhay mo?
  • That you always FAIL! Lagi kang nagkakamali!
  • Ikaw lagi sinisisi sa bahay nyo at palpak ka naman lagi sa trabaho mo?
  • Yong pakiramdam na wala kang HALAGA dito sa mundong ito?

Alam ko, kahit hindi mo sabihin, you’ve been there. I’ve been there, too, and I believed that we’ve all been there. Natural na nanyayari ito sa buhay. Merong mga lahad itong pinapakita, meron din namang kinikimkim lang. But what’s so important is, how you deal with this kind of situation?
Continue reading “You’re a WINNER!!!”